Kamene kućice

Daleko od svih, u okružju originalnih dalmatinskih vrtova, stoje stare, gotovo napuštene, kamene kućice. Nekada davno, ove kuće služile su težacima za prenoćište i za odlaganje alata i skladištenje poljoprivrednih proizvoda, poput maslina ili rogača. Oko kuća pasla su stada koza i ovaca, a jedino prijevozno (i vučno) sredstvo bili su, sada već zaboravljeni, dalmatinski tovari.
[Read more…]

O Prižbi

Prizba - Korcula

Na južnoj strani otoka Korčule, tik do mora, nalazi se Prižba, mirno mjesto koje s mora okružuju četiri otočića, dok se na kopnu pružaju brežuljci tipični za jadranski pejzaž. Usprkos tome, Prižba nije tradicionalni tip uvale. [Read more…]